Naša firma vykonáva prestavby všetkych typov postrekovačov. Rozsah prestavby záleží od stavu postrekovača a požiadaviek klienta. Spočíva vo výmene rozvodov, čerpadla, filtrácie, držiakov trysiek s tryskami, až po aické riadenie dávky pomocou počítača BRAVO a kompletnej výmeny ramien s hydraulickým ovládaním.