AgraBat s.r.o. Poľnohospodárske postrekovače

Mechanická regulačná jednotka

Elektricky ovládaná regulačná jednotka

Automatické riadenie dávky počítačom BRAVO

Prečo elektronická regulácia dávky?

Príklad nerovnomernosti dávky pri tryske 04F110 štandard, tlak 3 bary, pojazdová rýchlosť 8 km/hod, dávka 240 l/ha

  • úspora finančných prostriedkov až 30 % z nákladov na ochranu a výživu rastlín
  • návratnosť investície 1 – 3 roky podľa množstva ošetrenej plochy
  • POZOR!!! – pri rýchlosti vetra 8 m/s a štandardnej tryske dochádza k úletu až 50 % dávky