NÁHRADNÉ DIELY - REGULÁCIA DÁVKY


Mechanická regulačná jednotka


Elektricky ovládaná regulačná jednotka


Automatické riadenie dávky počítačom BRAVO

Prečo elektronická regulácia dávky?

Príklad nerovnomernosti dávky pri tryske 04F110 štandard, tlak 3 bary, pojazdová rýchlosť 8 km/hod, dávka 240 l/ha

AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa 184, 048 01 Rožňava
mobil: +421 905 944 844; e-mail: batori@agrabat.com, agrabat@agrabat.com