PRESTAVBY POĽNOHOSPODÁRSKYCH POSTREKOVAČOV

Naša firma vykonáva prestavby všetkych typov postrekovačov. Rozsah prestavby záleží od stavu postrekovača a požiadaviek klienta. Spočíva vo výmene rozvodov, čerpadla, filtrácie, držiakov trysiek s tryskami, až po aické riadenie dávky pomocou počítača BRAVO a kompletnej výmeny ramien s hydraulickým ovládaním.

Prestavba postrekovača KERTITOX

Prestavba postrekovača KERTITOX

Hydraulicky ovládané 18 m ramená (dvíhanie, otváranie, nakláňanie)

Hydraulicky ovládané 18 m ramená (dvíhanie, otváranie, nakláňanie)

Výkyvné uloženie ramien

Filtrácia a čerpadlo

Plne aická regulácia

Automatické riadenie dávky počítačom BRAVO

Elektrický značkovač

AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa 184, 048 01 Rožňava
mobil: +421 905 944 844; e-mail: batori@agrabat.com, agrabat@agrabat.com