NOVINKY - NEWSLETTER

Testovanie postrekovačov
v roku 2017

Dovoľte nám, aby sme Vás podporili pri príprave Vášho postrekovača na novú sezónu.

Ponúkame Vám komletný sortiment náhradných dielov na postrekovače: trysky, držiaky trysiek, rozvody, filtre, čerpadlá, ako aj automatické riadenie dávky a navigácie.

Aby postrekovač spĺňal požadované technické parametre a zároveň šetril vynaložené prostriedky na ochranu rastlín, je dobré skontrolovať jeho stav ešte pred začiatkom sezóny a v prípade potreby odstrániť jeho nedostatky. Radi by sme Vám pripomenuli, že podľa zákona č. 405 o rastlinolekárskej starostlivosti majú byť mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín kontrolované najmenej raz za 5 rokov. Dátum platnosti je vyznačený na známke kontrolného testovania. Päťročný interval platí aj pre nové postrekovače.

Ak sme Vám vykonali kontrolu postrekovača v roku 2012, budeme Vás informovať listom o type postrekovača, a dátumu platnosti kontroly.
Ak ste v roku 2012 kúpili nový postrekovač, je nutné na ňom v tomto roku tiež vykonať kontrolu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa testovania postrekovačov, neváhajte a obráťte sa na nás.

Testovanie postrekovača

Ak Vám končí platnosť známky, objednajte si u nás kontrolné testovanie postrekovača.

Kontrolu postrekovača vykonáme priamo u Vás, alebo vo Vašej blízkosti. Drobné nedostatky zistené počas kontroly odstránime na mieste.

Objednajte si testovanie postrekovača telefonicky na 0905 944 844, e-mailom na agrabat@stonline.sk, alebo on-line na www.agrabat.com/objednavka.html.

Odstránenie nedostatkov

Ak sa stane, že po zime nie je technický stav postrekovača vyhovujúci, prípadné nedostatky odstránime priamo u zákazníka. Na základe požiadavky zákazníka vykonáme servisné úkony, zabezpečujúce odstránenie nasledovných nedostatkov: výmena trysiek, filtrov, kontrolného manometra, drobných netestností, upínacích prvkov, ... Naša firma je schopná urobiť aj komplexnejšie servisné úkony vrátane generálnych opráv.

Šetríme náklady na chémiu i Vašu peňaženku

Testovanie postrekovačov nie je len formalitou, ale chráni životné prostredie a znižuje Vaše náklady. Opotrebované trysky môžu znížiť efektivitu a kvalitu postreku, v niektorých prípadoch aj poškodiť plodiny. Stroj vybavený systémom automatickej regulácie dávky zníži spotrebu postreku minimálne o 10 %, čím zaistí návratnosť investícií do systému takmer počas prvej sezóny používania.

V našej ponuke nájdete náhradné diely, systémy na riadenie dávky, či GPS navigácie.


Zabezpečením kvalitného servisu postrekovača znížite Vaše náklady na postrek a prispejete k vyššej ochrane rastlín.

Archív newslettrov:


Ak chcete byť informovaný o novinkách a zmenách v zákone, zaregistrujte sa prosím v nasledujúcom formulári:

AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa 184, 048 01 Rožňava
mobil: +421 905 944 844; e-mail: agrabat@stonline.sk, agrabat@agrabat.com