Navigačný prístroj Mg Navigátor V2

Začnite precízne hospodárenie a znižovanie nákladov prístrojom Mg Navigátor V2!

Spracovanie a uchovanie údajov vo formáte GoogleEarth

Po obídení úvrate prístroj vypočíta plochu a zobrazí hranice ošetrenej parcely. Tieto údaje sa spolu s líniami A, B uložia pod Vami zvoleným názvom do pamäte prístroja. Následne sa k danej parcele môžete kedykoľvek vrátiť a pokračovať v práci.

Technické parametre Mg Navigátora V2

Obsah balenia

Zobrazovanie zapínania sekcií

Pri prechode na už ošetrenú plochu sa svetelný pás zobrazujúci sekcie postupne mení na červenú. Takto môžete včas vypínať jednotlivé sekcie.

Cúvacia kamera

Cena bez DPH: 1 335 €

Objednajte si MG Navigátor telefonicky na 0905 944 844 alebo e-mailom na agrabat@stonline.sk

Porovnať Mg Navigátor V1 a Mg Navigátor V2

Zobraziť Mg Navigátor V1

AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa 184, 048 01 Rožňava
mobil: +421 905 944 844; e-mail: agrabat@stonline.sk, agrabat@agrabat.com