ŤAHANÉ POĽNOHOSPODÁRSKE POSTREKOVAČE

EXPORT 2018 HLE

Podvozok:

Regulácia:

Nádrž:

Čerpadlo

Ramená

Výbava na želanie:

AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa 184, 048 01 Rožňava
mobil: +421 905 944 844; e-mail: batori@agrabat.com, agrabat@agrabat.com