DOPLNKY K POSTREKOVAČOM

Vhodnými doplnkami k postrekovačom môžeme zvýšiť kvalitu a komfort obsluhy.

Firma AgraBat s.r.o. Vám ponúka navigačný systém, s ktorým môžete dosiahnuť nasledovné úspory:

Navigačný systém HEXAGON AGRICULTURE Ti5
Je jediná platforma vo svojej triede, ktorá podporuje kombináciu všetkých funkcií používaných v Presnom poľnohospodárstve.

Hexagon Agriculture Ti5

Základné vlastnosti a funkcie navigačného systému HEXAGON AGRICULTURE Ti5:

Voliteľné vlastnosti a funkcie navigačného prístoja HEXAGON AGRICULTURE Ti5:

VARIABILNÁ DÁVKA

MONITORING SEJBY

OVLÁDANIE SEKCIÍ

Cena bez DPH: 1 350 €

Objednajte si navigačný systém telefonicky na 0905 944 844 alebo e-mailom na batori@agrabat.com

Aplikačné trubice na DAM 390
Podlistová aplikácia pri Neskorom prihnojovaní obilovín a kukurice

Pretože upevňovací bajonet je výmenný, dá sa aplikačná trubica použiť na všetkých typoch nových a starších postrekovačov.

Vzhľadom k rozdielu ceny pevných N – hnojív a DAMu sa investície do aplikačných trubíc vrátia už po prihnojení cca 200 ha.

Trubice sú pri hnojení ponorené v poraste cca 30 cm tak, aby neboli zasiahnuté horné listy a klas. Celková dĺžka aplikačnej trubice je 75 cm. Pojazdovú rýchlosť pri aplikácii je nutné znížiť na max. 8 – 10 km/hod., aby nedochádzalo prirodzeným odporom hustého porastu k ohýbaniu pružiny, a tým k vynášaniu koncovej trysky nahor – (nebezpečie popálenia porastu).

Dávkovacia tabuľka trysiek pre damovacie trubice

Tryska Filter Tlak Prietok Dávka [l/ha] pri rýchlosti [km/hod]
Hustota [ bar ] [ l/min ] 5 6 7 8 9 10
DT 1,0
Žltá
50 M
modrý
1,00 0,34 82 68 58 51 45 41
1,50 0,44 106 88 75 66 59 53
2,00 0,53 127 106 91 80 71 64
2,50 0,60 144 120 103 90 80 72
DT 1,5
Modrá
50 M
modrý
1,00 0,51 122 102 87 77 68 61
1,50 0,66 158 132 113 99 88 79
2,00 0,80 192 160 137 120 107 96
2,50 0,90 216 180 154 135 120 108
DT 2,0
Červená
50 M
modrý
1,00 0,68 163 136 117 102 91 82
1,50 0,88 211 176 151 132 117 106
2,00 1,06 254 212 182 159 141 127
2,50 1,20 288 240 206 180 160 144
DT 2,5
Hnedá
24 M
biely
1,00 0,85 204 170 146 128 113 102
1,50 1,10 264 220 189 165 147 132
2,00 1,33 319 266 228 200 177 160
2,50 1,50 360 300 257 225 200 180
DT 3,0
Sivá
24 M
biely
1,00 1,02 245 204 175 153 136 122
1,50 1,32 317 264 226 198 176 158
2,00 1,60 384 320 274 240 213 192
2,50 1,80 432 360 309 270 240 216
DT 4,0
Biela
24 M
biely
1,00 1,36 326 272 233 204 181 163
1,50 1,76 422 352 302 264 235 211
2,00 2,12 509 424 363 318 283 254
2,50 2,40 576 480 411 360 320 288

Pretlaková uhlíková filtrácia kabín traktorov

montuje sa do do strechy traktora, obsahuje vrstvy filtrácie:

 1. prachový filter
 2. peľový filter
 3. uhlíkový filter - obsahuje aktívny uhlík, ktorý absorbuje výpary z použitých chemikálií

Chemická miešacia jednotka

 1. nádrž
 2. oplach stien nádrže
 3. miešacia tryska
 4. filtračný rošt na hrubé časti
 5. hladinomer
 6. držiak a tryska pre opláchnutie nádob od chem. prípravkov
 7. miešacia tryska s oplachom
 8. výstup do nádrže postrekovača (rosiča)
AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa 184, 048 01 Rožňava
mobil: +421 905 944 844; e-mail: batori@agrabat.com, agrabat@agrabat.com